Boek: Lievde iz un bedrijchde zoord

Monografie Rudy Klomp

Teksten : Artistieke herinneringen, De historie zal het uitmaken, Jan Cremer
Trance–aktie, Clasina Douma.
Vertaling in het Twents: Goaitsen van der Vliet

Uitgave Flevodruk Harderwijk
December 2003