ILENA QUO

 

Kruishout en Bordgroep (Seanceren)
Start 1983
Zie publicaties (o.a.) :
Bestuursverklaring Rudy Klomp november 1986
Spiritistische Bladen februari 1987 Jaargang 58 no 2
DEGEDACHTEIS november 1987 Uitgave boek
MANIFEST Over de helpers Deel I (Delen 2 en 3 geweigerd) 
Rudy Klomp / Betty Koelman / Clasina Douma 
Spiritistische bladen maart 1989 Jaargang 60 no 3

 

RUDY KLOMP DOOR HANS BOHAN, MEDIUM te BUSSUM. (1985)
 

De indruk welke ik krijg is dat u iemand bent met een grote energie en werklust. U bent iemand met een grote wilskracht en een grote standvastigheid. Doch een tegenstrijdigheid is dat u tegenover die werklust ook een soort gemakzucht hebt en wel u energie gebruikt voor zaken welke u aantrekkelijk vindt, doch bij wat minder leuke zaken een soort luiheid vertoont. U komt niet gemakkelijk op gang. Laten we het noemen dat u na gedaan werk goed rust. U bent erg afhankelijk van de sfeer om u heen en straalt zelf ook een harmonieuze sfeer uit. Doch innerlijk hebt u vaak conflicten omdat u achter het scherm van charme veel verbergt. U kunt scherp en soms zelfs sarcastisch uit de hoek komen en daarmee wel eens de sfeer, waarin u zelf leeft en zo afhankelijk bent, zelf bederven en daar hebt u dan ook zelf weer last van. U bent iemand die zich kunt ergeren en raakt door uw omgeving gauw geïrriteerd. Disharmonie en verandering van ritme zijn onaanvaardbaar.
Vele zaken kunt u wat zwart / wit zien en u hebt de neiging om erg precies te zijn en kunt soms het geheel niet overzien. Uw wilskracht kan groot zijn, toch is het voor u moeilijk om een keuze te maken en wordt u soms heen en weer geslingerd en weet niet te besluiten. Ook wilt u eerst het naadje uit de kous weten en belicht u eerst alle kanten voor een beslissing te nemen. Over uzelf bent u tegenover anderen nogal gesloten. U hebt een bepaalde gereserveerdheid en laat nooit het achterste van uw tong zien. Voor een buitenstaander niet te merken, bent u innerlijk vaak erg gespannen en nerveus.U houdt de spanningen vast en ik moet u waarschuwen dat deze zich weleens kunnen manifesteren in allerlei lichamelijke klachtjes. Ook is de maag een gevoelige streek. U wordt soms voortgesleept door een soort dwangmatigheid. Improviseren is niet uw sterkste kant. Ook bij problemen is het voor u vaak moeilijk om de juiste waarde van de conflicten te bezien omdat u te gedetailleerd en rechtlijnig bent. U kunt in bepaalde zaken behoorlijk koppig zijn.
U hebt een talent om vervelende situaties te ontwijken en om de lieve vrede te bewaren ontwijkt u soms definitieve uitspraken. Een kwebbelaar bent u niet. U hebt graag de aandacht op u gevestigd. U bent iemand die niet over één nacht ijs gaat en wil bij besluiten eerst een nachtje slapen. Of meerdere nachtjes. Innerlijk bezit u agressie waar u zelf weer bang voor bent. U bent weleens wat te snel beledigd. De reden dat u lid bent van een de spiritistische vereniging komt voort uit twee redenen. Ten eerste hebt u belangstelling voor het geestelijke, maar ook bent u zeer geïnteresseerd in het mystieke. Alles wat je niet ziet trekt u aan. U houdt van het geheimzinnige. Uw gevoel van eigenwaarde is goed en u vindt het ook belangrijk dat u in uw waarde gelaten wordt. U hebt meer vertrouwen in uw eigen persoonlijkheid dan in hetgeen u doet. Dus uw werkzaamheden of hobby's. In uw werk bent u zeer precies en accuraat en u hebt grote artistieke talenten. U bent plichtsbewust en betrouwbaar.
U hebt de neiging om anderen te sturen, maar doet dit op een charmante manier om weer die sfeer goed te houden. U hebt niet de drang om hogerop te komen in het leven. U bent niet zo'n zelfstandig iemand. U kunt niet zo goed alleen zijn en hebt anderen nodig. In sommige zaken kunt u wel wat rechtlijnig zijn. De contacten waar u mee te maken hebt blijven veelal oppervlakkig. U hebt kennissen en relaties maar een hechte band is wat moeilijker met u te krijgen. De oorzaken daarvan zijn o.a. dat u kritisch bent en een doordringende beoordelaar en vele zaken teveel op uzelf gericht houdt door uw egocentrische inslag. Uw verstand overtreft uw gevoel en u kunt de zaken vaak nuchter en kritisch bekijken. U kunt goed organiseren. Ook zie ik een aanleg in studie. U wilt graag veel weten en hebt iets leergierigs over u. Een soort geestelijk traagheid staat daar tegenover en daardoor kunt u niet spits en scherpzinnig reageren. U hebt er even de tijd voor nodig om een juist antwoord te vinden. U kunt moeilijk improviseren.
Een somber iemand bent u beslist niet, maar u moet niet al te veel grote drukte om u heen. Dan geraakt u uit uw evenwicht. Wanneer ik over het geheel een advies mag geven dan is het voor u belangrijk dat u zich wat minder laat beheersen door uw omgeving en probeert te streven naar een bredere opvatting. Zorgt u voor een goede spijsvertering en drink veel (alcoholvrij, want daar bent u gevoelig voor). Probeert u uw nerveuze aanleg af te reageren door u zoveel mogelijk te uiten en te bewegen. Wandelen in de vrije natuur is een levensbehoefte. Zorg voor voldoende rust. U houdt van dieren, planten en de natuur, niet van eenzaamheid, wel van sfeer en genoegen, muziek, de mentale zijde van het leven. U bent geen avonturier, wel kunstzinnig, sport heeft uw belangstelling (passief) ook hebt u gevoel voor techniek verder houdt u van lezen (geen romannetje).

 

CLASINA DOUMA DOOR HANS BOHAN, MEDIUM te BUSSUM. (1985)
 

De indruk welke ik van u krijg is dat u iemand bent met naast een aardse instelling ook een grote belangstelling en aanleg voor het geestelijke. Een grote psychische levenskracht komt bij u naar voren en ondanks dat u wel eens wat humeurig kunt zijn, straalt u goed uit en hebt u over het algemeen een zonnig karakter met een positieve instelling. U staat nog al stevig in het leven en dat heeft mede te maken met uw hoge gevoel van eigenwaarde. U gelooft in u zelf en bent daardoor ook minder kwetsbaar. Dat is er o.a. de reden van dat u niet al te grote tegenslagen in het leven behoeft te verwachten en wat er op uw weg komt dat kunt u aan omdat u altijd weer met optimisme verder gaat. U bent iemand met een hoge intelligentie en daarmee bedoel ik dat u een bepaalde handigheid hebt om kwesties te overzien en te relativeren. U kunt goed improviseren en organiseren. Voor u is het heel belangrijk dat men u in uw waarde laat. U kunt zich goed verdedigen en u bent goed van de tongriem gesneden, maar niet listig. U hebt even de tijd nodig om na te denken en bent niet impulsief. U hebt iets traags en iets koninklijks over u. U bent iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel en zeer standvastig. Wanneer u eenmaal een mening hebt dan is het moeilijk voor u om daarvan af te komen. U kunt wel eens te doordrammerig zijn. U bent iemand met grote mensenkennis en belangstelling voor wat er onder de mensen leeft. Toch is het zo, dat u niet dol bent op mensen en ze op een afstand houdt.

U bent op uw vrijheid gesteld en wil niet vastgebonden worden. Vandaar uw afstand uit eigen behoud van uw vrijheid. Dat is er ook de reden van dat uw kennissen kennissen blijven. Van vaste regels en normen houdt u niet zo. U  bent een betrouwbaar iemand die er niet om heen draait. U hebt een open karakter. Uw emoties beheerst u en uw verstand overtreft uw gevoel. U houdt er van om een zaak objectief te bekijken en u kunt dat ook. U hebt idealen. U hebt een zeer groot incasseringsvermogen en bent sociaal voelend. Naast uw goede gevoel van eigen waarde hebt u ook een goed zelfvertrouwen. U twijfelt niet over uwzelf en over hetgeen wat u doet. U wilt graag eer van uw werk. Ook hebt u economische aanleg en weet naast de waarde van het geestelijke ook de waarde van geld. U houdt er van om op een royale manier te leven. Een Pietje precies bent u niet. U houdt van grote lijnen en niet zo van details. U hebt graag mensen om u heen omdat u zich wilt laten gelden en u zich wilt waarmaken, maar u bent niet van ze afhankelijk.

U bent een zelfstandig iemand. U kunt leiding geven. Een huisvrouwtje zie ik geheel niet in u. Alleen al de gedacht om een soort huissloof te worden kunnen u de kriebels over de rug doen gaan. U bent iemand met een goed geheugen, doch in studie hebt u niet veel zin. U kunt het wel maar de lust ontbreekt meestal. U hebt artistieke kwaliteiten en gevoel voor kunst. U kent de ernst van het leven maar ook de vrolijke kant. U bent sfeergevoelig. Veel energie voel ik niet aan en u komt wat langzaam op gang. Innerlijk hebt u altijd een geloofsgevoel gehad. U bent daar vaak mee bezig geweest (behoeft niet kerks te zijn).

U kunt zich goed concentreren. U bent een plannenmaker en neemt initiatief. U bent niet de afwachtende. Ook al hebt u niet altijd zin om ze te verzorgen omdat dat uw vrijheid ontneemt, bent u dol op dieren en kunt u zeer genieten van de natuur. Wanneer ik het geheel overzie en u een advies mag geven zou ik u graag het volgende willen zeggen. Ontzie uw rug om klachten te voorkomen. Probeert u de spanningen, die ieder mens heeft, niet vast te houden. U hebt de neiging om u teveel te beheersen. Laat uw vasthoudendheid  niet overgaan in koppigheid. Probeert u uw ijdelheid wat te overwinnen of af te zwakken. U houdt van planten, dieren en hebt een groot oog voor de natuur.

Ook bent u wat verhuislustig. Op alle manieren is het voor u niets om iedere dag naar een zelfde gebouw te moeten. U houdt niet van eenzaamheid, wel van pret en genoegen, sfeer, geld, muziek. U hebt aandacht voor de mentale zijde van het leven, verder houdt u erg van reizen, vrijheid, avontuur, flirten, party's. U hebt aanleg voor fotografie. U bent bereid om genegenheid uit te drukken. U hebt geen last van remmingen. U hebt een persoonlijk magnetisme die autoriteit uitstraalt. U laat u niet al te veel zeggen. Een ondergeschikte positie is niet zo goed voor u. Daarvoor bent u te veel individualiste. U maakt niet zo gemakkelijk contact met anderen en er zijn mensen die zich wat minder stevig voelen in uw omgeving en daardoor u niet durven te benaderen. U bent solide en trouw.

 

LINDA BERNHARD DOOR HANS BOHAN, MEDIUM TE BUSSUM. (2009)

 

De indruk welke ik van jou krijg is dat je iemand bent die gemakkelijk contact maakt met anderen en mensen onbevooroordeeld benadert en daardoor je gemakkelijk in alle krijgen kunt bewegen. Je houdt niet van rangverhoudingen en gaat dus met iedereen op gelijke voet om. Je bezit een groot gevoel van mensenliefde. Je hebt er behoefte aan om met een gezelschap een geheel te zijn. Je hebt een aangeboren intuïtieve mensenkennis waardoor je het talent hebt om anderen te benaderen zoals ze benaderd willen worden. Je bent in veel dingen modern van opvatting. Innerlijk zit er veel onrust in je. Je bent iemand die een leven vol afwisseling nodig heeft. Een sleurleven kan je depressief maken. Een tegenstrijdigheid in je karakter is dat je aan die behoefte aan afwisseling niet altijd gehoor geeft omdat je de neiging hebt tot uitstellen en opschuiven.

Een soort blokkade zit je hierbij in de weg die je door wilskracht en bewustheid zelf moet oplossen. De onrust geeft ook dat je vaak niet tevreden bent met het bestaande en steeds verandering wilt of een nieuwe situatie. Dat wil niet zeggen dat dat altijd gebeurt, want die blokkade of een bepaalde luiheid kan er voor zorgen dat het saai wordt. Vlagen van idealisme kunnen worden afgewisseld door gevoelens van depressie of somberheid. In een enthousiaste bui kun je soms dingen beloven die je later niet wilt of kunt nakomen. Je hebt de neiging tot overdrijving. Je bent geen ruziemaker. Je hebt een groot incasseringsvermogen en blijft zelf op je standpunt staan, soms tegen het eigenwijze aan, zonder geen begrip te hebben voor de zienswijze van de ander. In veel gevallen ben je tot een compromis bereid. Je maakt van problemen geen levenszaak. Je hebt vaak originele denkbeelden en je bent hervormend. De geest is open en onbevooroordeeld, doch soms onzeker. Het optimisme steekt altijd weer de kop op. Je bent exentriek en wil graag anders zijn dan anderen en je bent dat ook. Het duurt soms even eer je een besluit genomen hebt, maar als je dat hebt gedaan dan zet je ook door. Je kunt zeer vasthoudend zijn, soms tegen het koppige aan. Je zit degelijk in elkaar. Je bent betrouwbaar ook in materiële zaken en je sterke geweten zorgt ervoor dat je niet verder gaat dan een leugentje om bestwil, maar je zult anderen nooit echt oneerlijk behandelen. Je hebt een verstandige geest en een hoge intelligentie. Doch de aangeboren blokkade zorgt ervoor dat je wel wat meer tijd hebt dan de gemiddelde om iets tot je door te laten dringen. Daardoor lijk je soms wat naïef maar dat ben je niet. Als men je opjaagt kun je obstinaat worden. De geest is dus beweeglijk, maar geremd. Het verstand overheerst het gevoel. Uiterlijk kun je heel rustig over komen, terwijl je innerlijk vol spanningen zit.

Je kunt je gedachten heel goed verwoorden en hebt vaak de neiging te overdrijven maar dat doe je ook wel uit een gevoel voor humor en dat daardoor dus de stemming leuker wordt. Agressie is jou vreemd en je kunt je er ook niet goed tegen verdedigen. Je houdt wel van bezit maar het heeft geen prioriteit in je leven. Je bent een beetje philantropisch aangelegd. Wanneer je iets voor een ander doet of je een ander iets geeft, behoef je daar zeker niet wat voor terug te hebben. Je hoeft je over deze aanleg geen zorgen te maken, want je zorgt er echt wel voor dat je zelf ook niets tekort komt. Je hebt behoefte om de aandacht op je gevestigd te krijgen. belangstelling is nooit weg. Niet voor de vorm van ' wat ben ik belangrijk' maar meer voor de vorm van 'wat ben ik apart en interessant'. Je gevoel van eigenwaarde is gering en je zelfvertrouwen normaal. Hiermee wil ik dus zeggen dat je een gering vertrouwen hebt in je eigen persoonlijkheid en dus niet echt zelfbewust bent, maar wel een normaal vertrouwen hebt in je handelingen zoals werk en hobby. Dat zal er ook de reden van zijn dat werk altijd om je heen blijft draaien.

Door een bepaalde onzakelijkheid en toch ook wat speelsheid en luiheid, zul je pas op latere leeftijd de resultaten van werk kunnen verzilveren. Je bent zeker niet iemand die alleen maar voor geld wilt werken. Er moet zeker een ideaal achter zitten. Status vind je niet belangrijk. Je komt moeilijk op gang en bent ook wat op je gemak gesteld. Zeker als je niet gemotiveerd bent. Je kunt wat slordig en chaotisch zijn. Je houdt meer van de grote lijnen dan van details. Je bent zelfstandig maar hebt de aanwezigheid van anderen nodig om jezelf te kunnen waarmaken. Je houdt van gezelligheid en mensen om je heen, maar hebt het zeker ook nodig om af en toe alleen te zijn. Het moet tenslotte afwisselend blijven. Je bent op je vrijheid gesteld maar hebt wel de neiging om in bepaalde situaties de ander tot een bezit te zien. Ik zie je niet als een bazig iemand die altijd de leiding wilt hebben. Je hebt ook teveel moeite om afstand te houden om een goede leider te zijn. Je wilt liever gelijkwaardig met anderen omgaan. Je hebt perioden dat je graag uitgaat en dan ineens dan komt er weer een periode dat je liever thuiszit. Je hebt ook wel vaak dat je behoefte hebt aan gezelligheid, maar dat je daarvoor geen moeite wilt doen. Je hebt een prima aanpassingsvermogen. Je voelt je het beste thuis in een wat kleiner gezelschap. Je weet je goed aan te passen in het sociale leven.

Je houdt van huiselijkheid, reizen, kunst, levensgenieting, toneel, rust, familieband, tentoonstellingen, en musea, materieel bezit, maar ook van vernieuwing, verandering, eenzaamheid, gezelligheid, mensen, lezen (wetenschappelijk), discussiëren, humor en je hebt zelfspot. Je bent intuïtief en hebt een sterke mediamieke aanleg. Je bezit de hogere intuïtie en bent occult aangelegd waardoor je soms orginele denkbeelden hebt. Je bent filosofisch en een waarheidszoeker, je hebt gevoel voor kunst en kunt geïnspireerd raken. Je hebt acteertalent  en kunt imiteren, ook schrijven. Als je even de tijd hebt kun je goed improviseren en organiseren. Je hebt redeneertalent. Ieder mens heeft een soort opdracht om in dit aardse bestaan met zichzelf en de omgeving in harmonie te komen. Voor jou is het van belang dat je veel frisse lucht krijgt en veel lichaamsbeweging waardoor ook de doorstroming van het bloed beter functioneert. Beheers de impulsiviteit en laat nieuwe denkbeelden eerst rijpen. Een bepaalde vorm van egoïsme moet worden overwonnen en ook een bepaalde oppervlakkigheid  en plichtsgevoel en zelfbedwang kunnen worden aangeleerd. op deze wijze zullen de innerlijke nerveuze gevoelens worden afgezwakt. Zorg voor een goede dagindeling waarin voldoende plaats is voor ontspanning en rust. Aardse neigingen overwinnen en de mentale zijde van het leven aansterken.

Bedwing de neiging tot koppigheid. Ik zie twee veranderingen in de aankomende toekomst. Deze kunnen te maken hebben met verhuizing of verandering van omgeving. Nieuwe situaties kunnen steeds op je weg blijven komen. Rond je veertigste zal het leven je erg toelachen en kunnen we van een sterk gelukdsgevoel spreken. Ook wat werk betreft zullen er steeds nieuwe inzichten en veranderingen van aanpak op je weg komen. De veranderingen zullen zeker niet negatief zijn maar behoren bij de verwachtingen in dit aardse leven van jou.

6