0  Is er een intelligentie aanwezig?

+  Er was eens een klein jongetje.

    Hij woonde in een grote stad.
    Op een goede dag nam de moeder het jongetje mee naar buiten.
    Voorbij het bos lag aan het eind van een lange weg een oude boerderij.
    De boerderij was nog gebouwd met vakwerk en zware eiken balken.
    Er waren veel dieren op de boerderij.
    Daardoor noemde men het ook wel een kinderboerderij.
    Juist op dat moment werd er een kalfje geboren.
    De moeder vertelde het kleine jongetje hoe dat zou gaan.
    Eerst komen de achterpootjes.
    Dan het staartje.
    En het buikje.
    Dan het kopje.
    En tenslotte de voorpootjes.
    Maar wie zet het dan in elkaar mamma?
    Pararealisme is een betrekkelijk begrip en de Concrete Abstractie een betrekkelijke toestand.

0  Hoe moeten wij dat begrijpen?

+  Pararealisme kent het paranormale gebruik van de tijd en de Concrete Abstractie een veranderlijke onveranderlijkheid.

0  Is het pararealisme daardoor paranormaal?

+  Het is paranormaal en normaal maar vooral de verbinding daartussen.
    Het pararealisme is als het tunnelen tussen golf en deeltje.

0  Dat is niet vrijblijvend.

    De daad houdt een keuze in. 

+  Ja.

+  ?

+  Het pararealisme heeft het paranormale normaal gemaakt.

    Leven nu in de wetenschap wat morgen is.

    Dat geeft geweten.

    Je wist het.

0  Het geweten kent geen hiërarchie.

+  Het is altijd verbindend.

0  Altijd?

 Er zijn tijdaspecten.

    Tijdelijk.
    Tijdachtig.
    Gelijktijdig.
    Dat laatste is zonder tijd wat anders is dan tijdloos.
    Deze manifestaties van de tijd materialiseren zich in het pararealisme.

0  Onvoorstelbaar!

+  Niet het onvoorstelbare maar de voorstelling.

0  Wilt u dat uitleggen?

+  Er zijn twee polen.

    Een tijdelijke nu en een eeuwig nu.
    Het tijdelijke nu is verleden heden en toekomst als plaats in het tijdvlak.
    Het eeuwige nu is slechts als sfeer te benaderen.
    Pararealisme is het verband ertussen.

 Dat kunnen wij ons voorstellen.

+  Onvoorstelbaar is het vijfdimensionale begrip
    Tijdloos en ruimteloos.
    Het impliceert de vierde dimensie waar tijd de ruimte heeft.
 Het onvoorstelbare laat het voorstelbare bestaan.

+  Het laat het voorstelbare toe en daarmee de waarneming.

0  Welke waarneming?

 Leven rood en leven wit.

 U bedoelt het schilderij Concrete Abstractie of Pararealistische compositie 1960 - 1980.

+  Ook.

0  Mogen wij onvoorstelbaar - voorstelbaar als dialoog beschouwen?

+  De dialoog onvoorstelbaar - voorstelbaar kent het moment van de vrije wil.
    De vrije wil is wat zich niet in de waarneming van de wetten laat zien
    maar wel in de voorstelling laat weten.
    In meest abstracte zin gedacht is het weten de bron.
    Zo ontstaat geweten.
    Dat geeft geweten.
0  De vrije wil onderscheidt zich van mijn wereldse willen.
+  Het klinkt er in door.
    De vrije wil vindt een wet in toeval

    en doet zich als mutant voor in de waarneming 

    maar is een gedetermineerde eigenschap van de voorstelling.

0  De opgelegde wet en de wetten tussen de dingen.

    Dat is een zeer oud verhaal.

+  Pararealisme is religieus in de zin van verbindend.
    Het kent een deel vrije wil vanuit de voorstelling binnen een quantummechanisch verloop.

    Pararealisme is geen fatalisme.
    Het is indeterminisme en determinisme tegelijkertijd.

 De ontwikkelingen vanaf de zestiger jaren in de kunst hebben veel aards willen opgeleverd.

+  Parasieten.
    Het geweten van de wereld wordt door een kleine groep gevormd.
    Het taboe op het paranormale is geen avant-garde gedachte.
    Het is de tijd moedwillig gedateerd houden.

0  Brief aan Mondriaan en Malevich vertelt over de vooruitgang nu.

+  Het is manifest
    Daardoor leren wij ook van jullie.
    Pararealisme is abstract en realistisch tegelijk als proces dat wordt is en was.

0  Is dat zichtbaar in Een lichte overtreding of De oplossing van de Einstein-Podolsky-Rosen paradox of Compositie?

+  Het is meer dan verf en linnen.

0  Maar niet als tegenstelling.

+  Integendeel.
    Pararealisme is zijn in wezen.
    Alles is in het wezen maar niet alles is wezenlijk.
    In wezen is de psyche binnen het pararealisme werkzaam als het wezenlijke in het zijn.
    Het kent inspiratie.

 

0  Schilderen ook.

+  Het citeren in de schilderkunst kent het wezen niet als uitgangspunt maar als onderwerp.
    Vrijblijvend.

 Dat is paradoxaal.

+  Het is de weg terug.
    Pararealisme is terug naar de weg die naar de bron leidt.
    Dat bewustzijn geeft bewust zijn.
    Niet begrensd maar eindig.

0  Goedenavond.

+  Goedenavond.

 

C.DOUMA / De schilder R.KLOMP. November 1984

 

'Pararealisme' vormt als derde en laatste deel samen met 'Over de Abstractie' en
'Spiritisme en Schilderkunst' het manifest van de schilder Rudy Klomp.

Ter gelegenheid van de uitgave van het manifest PARAREALISME werd een tentoonstelling gehouden in de Gemeentelijke Galerie MARKTZEVENTIEN te Enschede.

26 Juli - 10 Augustus 1985

De opening op vrijdag 26 Juli 1985 werd verricht door Mevr.E. Wachtels - Van den Boogert door middel van helderziende waarnemingen.